SEO ANALÝZA

 |  Ladislav Lehotský

Abychom mohli být úspěšní ve vyhledávačích, musíme mít jistotu, že na webu pro ně neexistují žádné překážky v procházení. K tomu slouží SEO analýza technických a obsahových prvků, která vyhodnotí všechny důležité onpage faktory a stanoví doporučení na optimální řešení.

1. Robots

Soubor robots.txt obsahuje pravidla pro vyhledávače. Můžete jej použít, abyste zabránili prohledávačům procházet konkrétní části vašeho webu a abyste poskytli vyhledávačům užitečné tipy, jak mohou nejlépe procházet váš web.

Správně

Vaše stránky obsahují soubor robots.txt , který obsahuje příkazy pro roboty vyhledávačů.

 • Soubor robots.txt je přístupný
 • Všechny pravidla jsou platná
 • Je k dispozici odkaz na soubor Sitemap XML

2. Sitemap XML

Soubor sitemap XML je dokument určený pro vyhledávače, který obsahuje seznam všech stránek webu určených k indexaci. Můžeme ho přirovnat například k telefonnímu seznamu: říká vyhledávačům, jaký obsah na webu najdou a jak se k němu dostat. Kromě toho poskytuje ještě další informace - kdy byl obsah naposledy aktualizován a jak je důležitý.

Pro vyhledávače je nesmírně důležitý, protože jim dává jedinečný přehled o veškerém dostupném obsahu. Slouží jim jako výchozí bod při prvním průzkumu webu i jako vodítko při objevování nových stránek.

Při vytváření souboru sitemap XML se držte následujících osvědčených postupů:

 • Soubor by měl být neustále synchronizovaný s aktuálním obsahem webu.
 • Měl by obsahovat pouze indexovatelné stránky.
 • Měl by být dostupný ze souboru robots.txt.

Správně

Vaše stránky obsahují soubor sitemap.xml , který je dostupný i ze souboru robots.txt.

 • Všechny soubory Sitemap XML jsou přístupné
 • Všechny soubory XML Sitemap mají platnou strukturu
 • Všechny soubory XML Sitemap jsou v limitu velikosti souboru
 • Veškerý obsah XML Sitemap je platný

Doporučení: vytvořit soubor sitemap pro obrázky dle specifikace.

3. Doména

Správně

Nastavení domény

 • Certifikát HTTPS je platný
 • Varianta HTTP je přesměrována
 • Varianta bez WWW je přesměrována

5. Kanonický odkaz

Kanonický odkaz zabrání problémům s duplicitním obsahem tím, že informuje vyhledávače, aby upřednostňovaly jeden dokument před totožnými nebo podobnými dokumenty. Každá stránka by měla mít kanonický odkaz buď s vlastním odkazem, nebo odkazující na jinou indexovatelnou stránku, který vyhledávačům sdělí, jakou stránku má indexovat.

Mít více kanonických odkazů na stránce matou vyhledávače, protože nevědí, jaký kanonický odkaz vybrat. Abyste tomu předešli, ujistěte se, že každá stránka obsahuje přesně jeden kanonický odkaz.

Správně

Vaše stránky obsahují správné nastavení kanonizace.

 • Všechny mají kanonický odkaz

6. Rychlost webu

Rychlost webu je jedním z onpage faktorů s přímým dopadem na SEO. Laicky řečeno je to doba, za kterou se stránka načte, doba od zmáčknutí enteru po zadání URL nebo od kliknutí na odkaz webu až po zobrazení stránky a možnosti ji procházet. Rychlost ovlivňuje řada faktorů, které je nutné brát v úvahu již před tvorbou webu.

Proč je výkon stránky důležitý

Delší doba načítání stránek má závažný dopad na míru okamžitého opuštění. Příklady:

 • Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na tři sekundy, zvýší se míra okamžitého opuštění o 32 %.
 • Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na šest sekund, zvýší se míra okamžitého opuštění o 106 %.
 • Zde si můžete přečíst případové studie. (https://wpostats.com/)

Doporučení

Web neprošel hodnocením Core Web Vitals.

 • Pokuste se Váš web dostat do zelených čísel dle specifik Core Web Vitals
 • Používejte správnou velikost obrázků
 • Zobrazujte obrázky ve formátech nové generace WebP
 • Klíčové požadavky načítejte předběžně použitím značky rel=preload

7. Filtrace a duplicita

Obsah na každé stránce musí být unikátní –  title tag, meta description, nadpis a úvodní text. Při použití filtru však dochází k duplicitě, řešením je úprava filtru, například tak, jak to má konkurence: https://www.spa.cz.

Cíl je indexovat jen vybrané kombinace, které mohou uživatelé reálně vyhledávat. Zbytek lze zákázat přes soubor robots.txt.

User-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /servis/
Disallow: /PotvrzeniNL/
Disallow: /OdhlaseniNL/
Disallow: /Rezervace/
Disallow: /Platba/
Disallow: /Kc/
Disallow: /Klient/
Disallow: /*?*fbclid=
Disallow: /stovka/
Disallow: /RezervacePartial/Obsazenost
Disallow: /GetTerminy

Doporučení

Příklad správné funkce filtru u  konkurence: 

 • https://www.spa.cz/wellness-hotely-ruzne/hotely/filter-n7/

8. Title tag

Tag TITLE je z hlediska SEO nejdůležitější tag, který se zobrazuje v rámci výsledků vyhledávání ve vyhledávači (SERP – Search Engine Results Page). Title by měl obsahovat vybraná klíčová slova a jeho délka by neměla přesáhnout 65-70 znaků (včetně mezer).

Indexovatelné stránky, které nejsou součástí sekvence stránkování nebo skupiny hreflang, by měly mít jedinečný název. To zabrání matení vyhledávačů při rozhodování o tom, která stránka se zobrazí pro klíčová slova, která začleníte.

Doporučení

Doplňte webové stránky originálními titulky, upravte filtr tak, aby nevytvářel duplicity.

Příklad duplicitních URL:

Příklad duplicitních URL filtr:https://www.ckmetal.cz/poznavaci-zajezdy/slovensko

9.  Nadpis H1

Nadpisy H1 jsou z hlediska umístění ve vyhledávání velmi důležitým faktorem, protože vyhledávačům říkají, čím se daná stránka zabývá. Kromě toho pomáhají nadpisy H1 vašim návštěvníkům rychle porozumět tématu stránky.

Indexovatelné stránky, které nejsou součástí stránkování nebo nemají atribut hreflang, by měly mít unikátní nadpis H1. Vyhledávače díky tomu nebudou zmatené při rozhodování, kterou stránku zobrazit pro vámi zakomponovaná klíčová slova.

10. Odkazy

Rozbitý odkaz je slepou uličkou pro vyhledávače a návštěvníky, negativně ovlivňuje uživatelskou zkušenost a také dochází procházením k plýtvání crawl budgetu.

Odkazy vedoucí na přesměrování zpomalují vyhledávače a návštěvníky, protože jejich požadavky musí před zobrazením obsahu projít dalším umístěním.

Doporučení

11.  Nalezené onpage příležitosti

SCHEMA.ORG

Díky správně nastaveným strukturovaným datům pomůžete robotům pochopit význam těchto dat. Strukturovaná data umožní zviditelnit váš web a přivést na něj více zákazníků.

TWITTER CARDS

Označení karet Twitter vám umožňuje získat kontrolu nad úryvky, které se zobrazují při sdílení vašich stránek na Twitteru. Skvělý popis karet Twitter zvyšuje míru prokliku, když je váš obsah sdílen online.

Doporučení

Doplňte webové stránky strukturovanými daty a Twitter cards.

 • SCHEMA.ORG
 • TWITTER CARDS
 • Google image sitemap

12.  Vyhodnocení a strategie

Byla provedena technická analýza webu https://www.ckmetal.cz, největší nedostatky z hlediska technického SEO jsou v duplicitě titulků, nadpisech H1 a v popiscích webu pro vyhledávače (meta description), které jsou z největší části způsobeny filtrací. 

Dle analýzy klíčových slov je potřeba rozhodnout, které filtry jsou důležité a které nedůležité, aby nedocházelo k zbytečnému plýtvání crawl-budgetu. Je nutné upravit filtry tak, aby generovaly smysluplné vstupní stránky. 

 

Návrhy strategie

 • Nasazení strukturovaných dat a TW cards
 • Optimalizace rychlosti webu
 • Analýza klíčových slov 
 • Příprava SEO dokumentace pro web developera k úpravě filtrace + rozšíření filtru například o kraje ČR, SK, IT dle domluvy s klientem
 • Dle analýzy klíčových slov příprava článků do sekce blog, které nepokryje filtrace
 • Dlouhodobá SEO správa, kontrola indexace, rychlosti webu, chyb v GSC, reporty a vyhodnocování

13.  UX

Doporučení

 • doplnění odkazů pro sociální sítě
 • úprava rozložení prvků v zahlaví a zápatí
 • úprava kontrastu na HP při najetí myši na panely - nečitelné písmo
 • vyhodnocení Google optimize